THI CÔNG CẢI TẠO - SỬA CHỮA

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - CHỊ THẢO - NGŨ HÀNH SƠN

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - CHỊ THẢO - NGŨ HÀNH SƠN

Dự án: THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - CHỊ THẢO - NGŨ HÀNH SƠN ĐC: Q.Ngũ hành sơn, Đà Nẵng Hạng mục: Thi công cải tạo nhà bếp, phòng ngủ... Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất RIOZA HOUSE  Thời gian: tháng 10 năm 2022 Hình thức: Thi công trọn gói Thời gian: Từ 8/2022 đến 9/2022

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - A HIẾU - Q.HẢI CHÂU

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - A HIẾU - Q.HẢI CHÂU

Dự án: THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ ĐÀ NẴNG - A HIẾU - Q.HẢI CHÂU ĐC: Q.Hải châu, Đà Nẵng Hạng mục: Thi công cải tạo nhà bếp, phòng ngủ... Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất RIOZA HOUSE  Thời gian: tháng 7 năm 2022 Hình thức: Thi công trọn gói Thời gian: Từ 6/2023 đến 7/2023

THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ ĐÀ NẴNG - A LÂM - Q.HẢI CHÂU

THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ ĐÀ NẴNG - A LÂM - Q.HẢI CHÂU

Dự án: THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ ĐÀ NẴNG - A LÂM - Q.HẢI CHÂU ĐC: Q.Hải châu, Đà Nẵng Hạng mục: Thi công cải tạo quán ăn, ... Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất RIOZA HOUSE  Thời gian: tháng 9 năm 2022 Hình thức: Thi công trọn gói Thời gian: Từ 9/2023